Soal UKK Kelas 1 Tema 8 Peristiwa Semester 2 TA 2014/2015

I. Berilah tanda silang ( x ) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang benar!
1. 31. 32 . ... , ... , 35 urutan bilangan yang hilang adalah
a. 33 . 32
b. 33. 34
c. 33. 36

2. 84 - 2 =...
a.  87
b. 80
c. 82

3.  Apabila Udara di siang hari itu  akan terasa ...
a .dingin
b. panas
c.sejuk

4. Apabila Udara di malam  hari akan terasa ...
a .dingin
b. panas
c.sejuk

5. Bunyi pancasila pada sila ke satu adalah...
a. ketuhanan yang maha esa
b. kemanusian yang adil dan beradab
b. Persatuan indonesia

6. S -...- K -.... - L- ...-H untuk melengkapi  Huruf yang hilang  adalah... 
a. E - O - A
b. A - O -E
c. O - O - A

7. Penjumlahan wortel di bawah ini adalah...

Soal tematik  Kelas 1 Tema 8
a. 7
b. 8
c. 9

8. Jumlah ES Krim pada gambar di bawah ini adalah...

Soal tematik  Kelas 1 Tema 8

a. 13
b. 12
c. 11

9. payung adalah benda yang bisa di gunakan pada musim .... 
a .dingin
b. panas
c. hujan

10. 12- 10...
a. 2
b.3
c. 4

11. jumlah permpuan pada gambar di atas adalah..
a. 1
b. 2
c. 3

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!
1 .Bagaimana keadaan udara di musim kemarau?
2. Mengapa tubuh kita mudah mengeluarkan keringat saat musim kemarau?
3 Salinlah kalimat di bawah ini menggunakan huruf sambung
- musim kemarau itu tersa panas
- musim hujan  itu tersa dingin
Previous
Next Post »
Thanks for your comment