PKn Kelas 1 SD Semester 1 UTS 1 TA 2014/2015

Mata Pelajaran       : PKn
Kelas                        : 1 (Satu)
Tanggal                   :  . . . .
Nama / No. Absen  :

Berilah tanda silang pada jawaban yang benar!
1.      Perhatikan gambar!

Halo, namaku . .
a.     Dani
b.     Ira
c.     Susi

2.      Ayahku berjenis kelamin . . . .
a.     Laki-laki
b.     Perempuan
c.     Ibu-ibu

3.      Perhatikan gambar!

                              Ini ibuku, berjenis
                              kelamin . . .
a.     Laki-laki
b.     Perempuan
c.     Bapak

4.      Perhatikan gambar!

Aku teman Dani, namaku . . . .

a.     Susi
b.     Doni
c.     amir
 
5.      Laki-laki dan perempuan merupakan . ..
a.     jenis kelamin
b.     agama
c.     suku bangsa

6.      Perhatikan gambar!

Soleh beragama Islam, beribadah di . . . .

a.     gereja
b.     pure
c.     mesjid

7.      Perhatikan gambar!
Permainan pada gambar, biasa dilakukan oleh . . .

a.     perempuan
b.     ibu-ibu
c.     laki-laki

8.      Joko beragama Kristen beribadah di . . .
a.     mesjid
b.     gereja
c.     pure

9.      Mainan anak perempuan adalah . . .
a.     Boneka
b.     Main bola
c.     Main layangan

10.  Perhatikan gambar!
Ini kakekku, namanya Marta.  Kakek Marta berjenis kelamin . . .
a.     Perempuan
b.     Laki-laki
c.     Ibu-ibu

II. Isilah dengan jawaban yang benar!

11.  Permainan yang cocok untuk anak perempuan adalah . . .
12.  Namaku Wayan, aku berasal dari . . . .
13.  Ini gereja tempat ibadah umat . . . .
14.  Manusia terdiri dari laki-laki dan . . . .
15. Agamaku adalah . . . .
Previous
Next Post »
Thanks for your comment