Contoh Surat Khitan Dalam Bahasa JawaKhitan

                              Madakaripura Hamukti Moksa 
Putra Bapak H. Chairul Anwar & Ibu Winarsih
Jl. Mawar Melati No.6 Rowokele


Res
Jum’at Kliwon, 29 November 2012
Mapan wonten ing dalemipun Bapak H. Chairul AnwarRowokele, 31 November 2012

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Nuwun kanthi lumunturing Gusti Allah SWT, Sinurung saha hanetepi reh darmaning asepuh, kepareng kula ngaturi rawuh panjenengan sekaliyan benjing ing :
                                 dinten                                                        : Jum’at Kliwon
                                 surya kaping                                       : 29 November2012
                                 wanci                                                        : tabuh 17.00 WIK
                                 wonten                                                : JL. Mawar Melati No9.6 Rowokele
Saprelu paring berkah saha pangestu wilujeng dhumateng anak kula sumrambah ing sedayanipun. Wasana sanget ing pangajeng-ajeng kula ngaturaken agunging panuwun.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Atur taklim kula,
Kel. H. Chairul Anwar – Winarsih
Nderek angajeng-ajeng :
Sedaya keluarga
Previous
Next Post »
Thanks for your comment