Soal UTS 1 IPS Kelas 3 SD Semester 1 TA 2017/2018

Mata Pelajaran
: Ilmu Pengetahuan Alam
Nama :
Kelas
: III (Tiga)
Skor / Nilai
Paraf
Hari/Tanggal
:

Guru
Orang Tua
Waktu
: 90 Menit
I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang kamu anggap paling benar !
1.         Laba-laba dan katak adalah hewan yang memakan …
a.      buah-buahan                                c.   daging
b.      sayuran                                        d.   serangga
2.         Menghirup udara dan menghembuskannya kembali di sebut …
a.       bernafas                                      c.   berkembang biak
b.      tumbuh                                       d.   bergerak
3.         Berikut ini adalah hewan yang tinggal di dalam tanah, kecuali …
a.       tikus tanah                                  c.   ayam
b.      semut                                          d.   cacing
4.         Asap pabrik dapat menimbulkan pencemaran …
a.       suara                                           c.   air
b.      udara                                          d.   tanah
5.         Udara yang bersih adalah udara yang banyak mengandung …
a.       metana                                        c.   karbonmonoksida
b.      karbondioksida                          d.   oksigen
6.         Pencemaran lingkungan dapat di cegah dengan cara …
a.       mendirikan pabrik dimana-mana
b.      membuang sampah pada tempatnya
c.       merokok di tempat umum
d.      membuang limbah di sungai
7.         Tempat yang paling banyak asap dan debu adalah …
a.       kebun raya                                  c.   jalan raya
b.      hutan lindung                             d.   taman
8.         Ventilasi pada rumah bertujuan untuk …
a.       memudahkan debu, asap masuk ke rumah
b.      pertukaran udara sehingga udara dalam rumah tidak pengap
c.       memudahkan orang masuk rumah
d.      memudahkan nyamuk masuk
9.         Akar ketela pohon berfungsi untuk …
a.       berkembang biak                        c.   cadangan makanan
b.      bernafas                                      d.   menegakkan batang
10.     Untuk melestarikan keturunannya, maka makhluk hidup …
a.       berkembang biak                        c.   tumbuh
b.      bergerak                                     d.   bernafas

11.     Proses fotosintesis pada tumbuhan hijau dibantu oleh …
a.       cahaya lampu                             c.   sinar matahari
b.      sinar bulan                                  d.   cahaya bintang

12.     Tempat tinggal ayam disebut …
a.       sarang                                         c.   rumah
b.      kandang                                     d.   gubuk
13.     Anjing laut dan singa laut termasuk hewan …
a.       air laut                                        c.   air payau
b.      air tawar                                     d.   air bening
14.     Ikan bernafas dengan menggunakan …
a.       paru-paru                                    c.   paru-paru dan kullit
b.      kulit                                            d.   insang

15.     Okulasi adalah perkembang biakan tumbuhan secara …
a.       cepat                                           c.   alami
b.      buatan                                        d.   baik

II.          Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !
16.     Untuk mendapatkan keturunan maka makhluk hidup …
17.     Monokotil adalah sebutan tumbuhan yang …
18.     Ayam berkembang biak dengan cara …
19.     Lingkungan yang bersih akan membuat kita menjadi …
20.     Tumbuhan dapat bernafas dengan menggunakan mulut daun yang disebut …
21.     Hewan pemakan tumbuhan disebut …
22.     Menghirup udara dan menghembuskannya kembali disebut …
23.     Dengan berolahraga, maka peredaran darah dalam tubuh menjadi …
24.     Teratai dan enceng gondok adalah tumbuhan yang hidup di …
25.     Kita bernapas menghirup oksigen dan mengeluarkan …

III.       Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat !
26.     Sebutkan 5 ciri-ciri makhluk hidup !
27.     Hewan yang dapat hidup di darat dan di air disebut dengan hewan …
28.     Apa yang dimaksud dengan hewan omnivora !
29.     Sebutkan 4 jenis makanan yang mengandung vitamin A !
30.     Sebutkan yang di maksud empat sehat lima sempurna !
Previous
Next Post »
Thanks for your comment