Ulangan Bahasa Jawa Kelas 5 SD TA 2015/2016

Ulangan Bahasa Jawa Kelas 5 SD TA 2015/2016

1.      Tembung desember nduweni teges ....
2.      Nyaron bumbung, nganti cengklungen anggonku ngenteni tekamu. Ukara kasebut kalebu ....
3.      Tembang Wijil nduweni watak ....
4.      Rara nggambar kucing kanggo adhine. Tembung nggambar linggane ....
5.      Kowe mau (golek) ora ana, satemene kowe ana ngendi?. Tembung ing njero kurung beneri ....
6.      Simbah nembe mriksakna socanipun. Soca padha karo ....
7.      Wit klapa jenenge ....
8.      Wira-wiri, bola-bali kalebu tembung ....
9.      Teks pidhato iku diwiwiti lan ditutup kanthi atur ....
10.  Kebo kaboten sungu, tegese rekasa amarga ....
11.  Pitik walik saba kebon batangane ....
12.  Pikirane landhep dengkul tegese ....
13.  Pak Woro iku wong kang dawa ususe. Dawa ususe tegese ....
14.  Anak telu lanang wadon lanang diarani ....
15.  Duwe anak loro lanang karo wadon diarani ....
16.  Dhokar iku kreta roda loro kang katarik ....
17.  Dhokar playune alon, kreta playune ....
18.  Ibu (golek) putrane arep dijak kondhangan. Tembung jero kurung benere ....
19.  Satriya gagah prakosa, kanthi andel-andel kuku pancanaka asamane ....
20.  Prabu Dasamuka ratu ing ....

21.  Ingkan kalebu Punakawan yaiku ....
22.  Wayang kulit digawe saka ....
23.  Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula, lan Sadewa diarani ....
24.  Mangsa sing ora ana udan diarani ....
25.  Mangsa .... iku mangsa kang akeh udan.
26.  Wateke Pandhawa iku, andhap .... lan ngajeni marang wong liya.
27.  Jahe, kencur, lan kunir diarani .... hidup
28.  Rahmat iku bocah kang dawa tangane. Dawa tangane tegese ....
29.  Wong kang seneng maafna wong liya diarani ....

30.  Atiku seneng pisan. Yen ditulis jawa yaiku ....

Ulangan Bahasa Jawa Kelas 5 SD TA 2015/2016
Previous
Next Post »
Thanks for your comment