KUNCI JAWABAN+Latihan Soal US Bahasa Indonesia Kelas 6 SD TA 2016/2017TRY OUT UJIAN SEKOLAH
MADRASAH IBTIDAIYAH

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

BAHASA INDONESIA
KUNCI JAWABAN PAKET 1


1.
B
11.
B
21.
A
31.
A
41.
A
2.
B
12.
B
22.
C
32.
C
42.
B
3.
B
13.
A
23.
B
33.
C
43.
B
4.
D
14.
C
24.
C
34.
B
44.
C
5.
D
15.
B
25.
A
35.
B
45.
C
6.
D
16.
C
26.
C
36.
D
46.
D
7.
A
17.
C
27.
B
37.
A
47.
A
8.
D
18.
A
28.
D
38.
D
48.
C
9.
C
19.
B
29.
A
39.
D
49.
A
10.
B
20.
D
30.
D
40.
D
50.
BPrevious
Next Post »
Thanks for your comment